aandeelgegevens

Aandelen


Het aandeel Macintosh Retail Group N.V. is sinds 1962 genoteerd aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam. Het tickersymbool is MACIN en de ISIN-code NL 0000367993. Het Reuterssymbool is MCIN.AS en dat van het Bloomberg MACIN.NA.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 36,0 mln en is verdeeld in 45 miljoen gewone en 45 miljoen preferente aandelen, met een nominale waarde van € 0,40 per stuk.
Het aantal uitstaande gewone aandelen bedroeg ultimo 2013, evenals ultimo 2012, 24.342.545.
Het totaal aantal ingekochte aandelen ultimo 2013 bedroeg 1.259.090 (5,17%) ten opzichte van 1.343.000 (5,51%) ultimo 2012. De vermindering was het gevolg van de uitoefening van opties in 2013.
Preferente aandelen luiden op naam en hebben bijzondere statutaire winstrechten, maar werden in 2013 niet uitgegeven.