aandeelgegevens

Aandelen


Het aandeel Macintosh is sinds 1962 genoteerd aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam. Het tickersymbool is MACIN en de ISIN-code NL 0000367993. Het Reuterssymbool is MCIN.AS en dat van het Bloomberg MACIN.NA.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 36,0 mln en is verdeeld in 45 miljoen gewone en 45 miljoen preferente aandelen, met een nominale waarde van € 0,40 per stuk. Door een emissie van 2.434.254 aandelen op 15 juli 2014 bedroeg het aantal uitstaande gewone aandelen ultimo 2014 26.776.779 (2013: 24.342.545).
Het totaal aantal ingekochte aandelen ultimo 2014 bedroeg 1.239.000 (4,63%) ten opzichte van 1.259.090 (5,17%) ultimo 2013. De vermindering was het gevolg van de uitoefening van opties.
Preferente aandelen luiden op naam en hebben bijzondere statutaire winstrechten, maar werden in 2014 niet uitgegeven.