investor relations

Investor relations

Het IR beleid van Macintosh is gericht op het actief verstrekken van juiste, actuele en relevante informatie aan aandeelhouders en alle bij de onderneming betrokken partijen in binnen- en buitenland. De verantwoordelijkheid voor Investor Relations ligt bij de CEO, die samen met de CFO en de Corporate Secretary vorm geeft aan het beleid op deze gebieden en de uitvoering daarvan.

Macintosh heeft een ‘Disclosure Policy’ (klik hieropgesteld die regels bevat ten aanzien van de omgang met en het verstrekken van informatie aan derden. Er gelden gesloten periodes van 1 december van een jaar tot de publicatie van de jaarcijfers, van 1 juni tot de publicatie van de halfjaarcijfers en gedurende 2 weken voor de publicatie van een kwartaalbericht.

 

Op de deze site bevinden zich alle persberichten en jaarverslagen, informatie inzake aandeelhoudersvergaderingen en andere informatie die Macintosh ter beschikking stelt in het kader van corporate governance en wettelijke verplichtingen. Hier is ook het overzicht te vinden van de in 2014 gepubliceerde en bij de AFM geregistreerde / gedeponeerde documenten. Ook is daar het informatieve personeelsblad Macinform beschikbaar. Via de site kan worden ingeschreven op de Email service waardoor men onmiddellijk in kennis wordt gesteld van het verschijnen van persberichten.