Adresgegevens

Macintosh Retail Group NV

Amerikalaan 100, 6199 AE Maastricht-Airport

Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport

Tel: (043) 3 28 0780
Fax: (043) 3 25 7030
E-mail: info@macintosh.nl

 

De vennootschap is statutair gevestigd te Maastricht en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Limburg onder nummer 14628300.