risicomanagement

Risico's en risicobeheersing

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Om verantwoord met die risico’s om te kunnen gaan, is het noodzakelijk dat deze worden onderkend, daarover beslissingen worden genomen en dat die risico’s vervolgens worden beheerst.


Macintosh Retail Group heeft haar organisatie daarom zodanig ingericht dat slagvaardig ondernemerschap wordt gecombineerd met het effectief beheersen van risico’s. Risicomanagement wordt bewust beleefd en is in de organisatie en dagelijkse gang van zaken verankerd. Deze benadering past prima in het profiel van Macintosh Retail Group waar organisatie, informatie, geavanceerde systemen en een vergaande beheersing van bedrijfsprocessen, een belangrijke rol spelen bij het bereiken van een goed rendement op het geïnvesteerd vermogen.

 

Voor een beschrijving van de formele opzet en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen klik hier.