Klokkenluiderregeling

Alle medewerkers van Macintosh Retail Group worden verzocht elke materiële overtreding van wet- en regelgeving, van de Code of Conduct of van andere richtlijnen die binnen Macintosh Retail Group gelden, alsmede dubieuze of frauduleuze praktijken bijvoorbeeld inzake de boekhouding, diefstal of de acceptatie van zogenaamde smeergelden onverwijld te melden. Macintosh Retail Group zal niet toestaan dat een medewerker die op basis van redelijke wetenschap melding maakt van een overtreding, nadelige gevolgen ondervindt van de melding als zodanig. Alle meldingen zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zo spoedig mogelijk worden onderzocht.

De regels zoals die binnen Macintosh Retail Group gelden ten aanzien van de wijze waarop overtredingen dienen te worden gemeld alsmede de wijze waarop daarmee vervolgens wordt omgegaan, staan vermeld in de klokkenluiderregeling die u kunt downloaden door hier te klikken.

Meldingen aan de Raad van Bestuur dienen volgens de klokkenluiderregeling schriftelijk te worden gemeld bij de Compliance Officer,
de heer mr P.T.A. Hünen, secretaris van de vennootschap:
Macintosh Retail Group NV
Postbus 110
6190 AC Maastricht-Airport
043-3280728
p.hunen@macintosh.nl