gebruikersvoorwaarden en privacybeleid

Auteursrecht

Het auteursrecht op de inhoud van de Site en alle downloads komt toe aan Macintosh en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten terzake zijn voorbehouden. De informatie op de Site, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, tekst, presentaties, cijfers, afbeeldingen en geluid mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Macintosh niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen. Macintosh verleent het recht (gedeeltes van) de inhoud van de Site voor persoonlijk gebruik te kopiëren, op te slaan, te tonen en te reproduceren mits:

  • deze inhoud uitsluitend wordt gebruikt voor informatiedoeleinden en niet voor commerciële en/of politieke doeleinden;
  • op elke kopie of gedeelte daarvan wordt vermeld dat de kopie afkomstig is van de Site.

Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de Site is uitdrukkelijk verboden.