persberichten

Persberichten

donderdag 22 december 2011

Verkoop Halfords vertraagd

Op 13 juli 2011 werd het voornemen van Macintosh Retail Group aangekondigd om Halfords te verkopen. Op dat moment bestond de verwachting dat het in september op te starten verkoopproces in 2011 zou kunnen worden afgerond. Mede vanwege de economische situatie, die het voor kopers moeilijk maakt om financiering geregeld te krijgen, is vertraging in dit proces opgelopen.
Lees verder
maandag 31 oktober 2011

MACINTOSH RETAIL GROUP KOOPT 289.578 AANDELEN IN

Macintosh Retail Group NV maakt bekend via enkele “block trades” 289.578 eigen aandelen te hebben ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 11,52 per aandeel en voor een totaalbedrag van EUR 3.335.939.
Lees verder
donderdag 27 oktober 2011

INKOOP EIGEN AANDELEN

De Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group NV maakt bekend voornemens te zijn eigen aandelen in te kopen tot een maximum bedrag van € 3.475.000 ter dekking van uitstaande personeelsopties.
Lees verder
dinsdag 25 oktober 2011

TRADING UPDATE DERDE KWARTAAL

• Overname Jones Bootmaker zorgt voor omzetplus • Omzet- en margedaling bij vergelijkbare activiteiten door uitzonderlijk slechte marktomstandigheden • Bedrijfsresultaat 2011 waarschijnlijk fors lager dan recordjaar 2010
Lees verder
woensdag 28 september 2011

start Intreza.nl

(#)(*) Nieuwe online schoenenwinkel met Macintosh-merken en merken van derden (*) Past binnen strategie als grootste cross-channel retailer van de Benelux (*) Intreza.nl wordt dit jaar nog verder uitgebouwd(##)
Lees verder
woensdag 7 september 2011

VOORNEMEN TOT VERKOOP GP DÉCORS FRANKRIJK

(#)(*) Slechte woningdecoratiemarkt vertraagt rendementsherstel GP Décors (*) Start verkoopproces in september 2011 (*) Living blijft strategisch Frank De Moor (CEO Macintosh Retail Group): “GP Décors is erin geslaagd om succesvol een herstructureringsplan door te voeren. Gezien de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden lijkt het echter weinig waarschijnlijk dat GP Décors op korte termijn onder onze vlag kan uitgroeien tot een goed renderende formule. GP Décors biedt weliswaar een platform voor groei van onze Living-activiteiten, maar het lijkt verstandiger om een goed renderende winkelketen in Frankrijk of op andere markten over te nemen in plaats van verder te werken aan een langjarig proces van geleidelijke uitbouw van GP Décors. De toekomst van Macintosh Retail Group blijft liggen in zowel Fashion als Living.”
Lees verder
dinsdag 6 september 2011

Macintosh Retail Group koopt 334.500 aandelen in

Macintosh Retail Group NV maakt bekend via enkele “block trades” 334.500 eigen aandelen te hebben ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 13,90 per aandeel en voor een totaalbedrag van EUR 4.649.550.
Lees verder
vrijdag 2 september 2011

INKOOP EIGEN AANDELEN

De Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group NV maakt bekend dat zij voornemens is tot een maximum bedrag van € 4.650.000 eigen aandelen in te kopen ter dekking van uitstaande personeelsopties.
Lees verder
woensdag 27 juli 2011

Halfjaarbericht 2011

Investeringen in de toekomst en sombere consument drukken resultaat (#)(*) Omzetplus door overname Jones Bootmaker. (*) Hogere procentuele brutomarge. (*) Kosten stijgen, vooral vanwege nieuwe activiteiten. (*) Bedrijfsresultaat € 3,6 mln lager. (*) Netto winst aan te houden activiteiten daalt met € 2,9 mln. (*)Tweede jaarhelft belangrijker door hoger omzetaandeel Fashion. (*)Geen uitspraak omzet en resultaat 2011.
Lees verder
maandag 18 juli 2011

NMa KEURT VERKOOP BELCOMPANY AAN VODAFONE GOED

De Nederlandse Mededingings autoriteit (NMa) heeft goedkeuring verleend aan de verkoop van telecomretailer BelCompany door Macintosh Retail Group aan Vodafone Libertel. De ondernemingsraden van BelCompany en Vodafone Libertel hadden reeds eerder ingestemd met deze verkoop. De akte tot overdracht van de aandelen zal binnenkort getekend worden.
Lees verder
woensdag 13 juli 2011

VERKOOP HALFORDS

(#)(*) Verdere focus op Fashion en Living (*) Start verkoopproces in september 2011.(##) Strategie Macintosh Retail Group Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen hebben geconstateerd dat de competenties van Macintosh Retail Group het beste tot hun recht komen in de sectoren Fashion en Living. Daar bestaan de meeste mogelijkheden tot rendabele omzetgroei. De drie laatste overnames (Scapino, Brantano en Jones Bootmaker) moeten in dat kader worden bezien. De sector Automotive & Telecom is inmiddels voor Macintosh Retail Group niet meer strategisch. Eerder dit jaar werd BelCompany (Telecom) reeds verkocht aan Vodafone Libertel. In vervolg daarop wordt thans voor Halfords (Automotive) een koper gezocht die de groei en continuïteit van Halfords kan waarborgen.
Lees verder
dinsdag 24 mei 2011

Omwisselverhouding keuzedividend 2010

Tijdens de op 27 april 2011 gehouden aandeelhoudersvergadering werd het voorstel goedgekeurd om het dividend over 2010 uit te keren in contanten of in de vorm van aandelen. Het contante dividend werd bepaald op EUR 0,67 per aandeel. De Raad van Bestuur werd gemachtigd de omwisselverhouding van het stockdividend vast te stellen.
Lees verder
woensdag 27 april 2011

Aandeelhoudersvergadering Macintosh Retail Group NV

Tijdens de heden gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de Jaarrekening 2010 van Macintosh Retail Group NV door aandeelhouders vastgesteld. Besloten werd om het dividend over 2010 uit te keren in contanten of, ter keuze van de aandeelhouder, in aandelen. Het contante dividend bedraagt € 0,67 per aandeel. De Raad van Bestuur werd gemachtigd de omwisselverhouding tussen contant en stockdividend vast te stellen. Deze zal zodanig zijn dat de waarde van het dividend in gewone aandelen gelijk is aan de waarde van het dividend in contanten, op basis van de gewogen gemiddelde beurskoers van de eerste 3 beursdagen (20, 23 en 24 mei 2011) na afloop van de keuzeperiode.
Lees verder
woensdag 27 april 2011

Update 2011

De omzet van de aan te houden activiteiten van Macintosh Retail Group is in de periode maart tot en met 24 april 2011 fractioneel hoger uitgekomen dan in de vergelijkbare periode van 2010. Daar stond de reeds eerder gemelde tegenvallende omzet in januari en februari tegenover. Per saldo daalde de omzet met € 8,7 mln (- 3,1%) ten opzichte van 2010. De consumentenbestedingen in de non-food retailmarkt in Nederland kwamen volgens het CBS tot en met februari 0,6% hoger uit. Over maart en april zijn nog geen cijfers bekend.
Lees verder
donderdag 14 april 2011

KOOP SCHOENENRETAILER “JONES BOOTMAKER” IN UK DOOR MACINTOSH DEFINITIEF

Macintosh Retail Group heeft vandaag definitieve overeenstemming bereikt met de aandeelhouders van schoenenretailer Jones Bootmaker in de UK over de overname van alle aandelen. De verwachte overname werd aangekondigd op 28 januari 2011.
Lees verder
maandag 4 april 2011

SCAPINO OPENT SMALL FORMAT WINKELS

Scapino, dochteronderneming van Macintosh Retail Group, opent binnenkort een aantal “small format” winkels. Bedoeling is om daarmee ook in kleinere plaatsen schoenen en kleding tegen voordeelprijzen aan de consumenten aan te bieden. De eerste 4 winkels gaan open in het voorjaar van 2011. Hiermee geeft Macintosh Retail Group verdere invulling aan haar strategie om de vraag in de schoenenmarkt af te dekken met meerdere, verschillend gepositioneerde winkelformules.
Lees verder
dinsdag 22 maart 2011

INTENTIE TOT VERKOOP BELCOMPANY AAN VODAFONE

(#)(*)Transactie betreft zowel telecomspecialist BelCompany als voordeelformule telefoonkopen.nl. (*)Procedures ondernemingsraden en NMA zijn/worden opgestart. (*)Verkoopprijs € 120 mln cash & debt free per 1 januari 2011. (*)Verkoopopbrengst wordt gebruikt voor investeringen in Fashion en Living. (*)Netto resultaatbijdrage tussen € 85 mln en € 90 mln.(##) Frank De Moor (CEO Macintosh Retail Group): “Afscheid nemen van zo’n prachtige onderneming als BelCompany is niet gemakkelijk. De winkelformule is sinds 1996 van de grond af door ons opgebouwd en uitgegroeid tot de succesvolste telecomretailer van Nederland. De toekomst van Macintosh Retail Group ligt echter in de sectoren Fashion en Living. We zijn er van overtuigd dat verkoop aan Vodafone Libertel een juiste afweging is omdat BelCompany daarmee onderdeel gaat uitmaken van een van de grootste telecombedrijven van de wereld.
Lees verder
maandag 14 maart 2011

OPROEPING AVA EN JAARVERSLAG 2010

Macintosh Retail Group NV publiceert vandaag om circa 15.00 uur op haar website www.macintosh.nl de Oproeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (27 april 2011) en de elektronische versie van het Nederlandstalig Jaarverslag 2010.
Lees verder
donderdag 3 maart 2011

BEDRIJFSRESULTAAT + 25% EN NETTOWINST + 37% DOOR STERK TWEEDE HALFJAAR

(#)(*)Omzet 1,3% hoger (H1: - 1,1%; H2 + 3,4%) in nog steeds moeilijke retailmarkten. (*)Hogere procentuele bruto marge in Fashion en Living. (*)Bedrijfsresultaat stijgt met 25,1% tot € 55,9 mln door Fashion. (*)Nettowinst aan te houden activiteiten ruim 37% hoger op € 40,1 mln. (*)Dividend: € 0,67 (2009: € 0,55) met keuzemogelijkheid voor contanten of aandelen. (*)2011: Focus op omzetgroei; geen uitspraak over verwachte omzet- en resultaatontwikkeling.(##)
Lees verder
zaterdag 29 januari 2011

MACINTOSH KOOPT SCHOENENRETAILER “JONES BOOTMAKER” IN UK

(#)(*)Jones Bootmaker past uitstekend in groeistrategie Fashion. (*)Versterking positie als internationale schoenenretailer. (*)Jones Bootmaker is met 93 winkels een gerenommeerde merkaanbieder aan de bovenkant van de markt en complementair aan Brantano UK. (*)Consumentenomzet Jones Bootmaker circa € 110 mln; structureel winstgevend. (*)Financiering volledig met vreemd vermogen. (*)Bijdrage aan nettowinst verwacht in 2011.(##) Macintosh Retail Group heeft overeenstemming bereikt met de aandeelhouders van Jones Bootmaker over een overname van alle aandelen. De afwikkeling van de transactie zal worden geformaliseerd rond begin april 2011.
Lees verder
woensdag 26 januari 2011

STIJGING BEDRIJFSRESULTAAT 2010 MET CIRCA 20%

De omzet van Macintosh Retail Group steeg in het tweede halfjaar van 2010 met bijna € 20 mln tot € 600 mln, waarvan € 10,5 mln (+ 3,5%) in het derde kwartaal en € 9,4 mln (+ 3,4%) in het vierde kwartaal. In Fashion was in de tweede jaarhelft sprake van een duidelijk hogere omzet, terwijl de omzet in Automotive & Telecom nagenoeg gelijk was en die in Living een geringe daling te zien gaf.
Lees verder